دسته: کامیون بنز 1924

کامیون بنز 1924 یورو 4 در دو مدل باری و کمپرسوری فروخته می شود.