لیفان x60_کرمان موتور_lifan

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آذر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک توسط کرمان موتور  اعلام شد.

قیمت لیفان X60 اتوماتیک : ۱۱۵ میلیون تومان

این بخشنامه از تاریخ ۱۸ آذر ۹۸ فعال است

فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آذر 98)
فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آذر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آبان ۹۸)

قیمت لیفان X60 اتوماتیک : ۱۳۵ میلیون تومان

 • تخفیف ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • مدل ۹۷
 • اقساط تا ۲۰ ماه
 • قیمت قطعی
فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آبان 98)
فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (آبان ۹۸)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول بهمن ۹۷)

قیمت لیفان X60 اتوماتیک : ۱۳۵ میلیون تومان

 • موعد تحویل یک ماهه و جریمه تاخیر در تحویل ۲٫۵ درصد ماهیانه می باشد.
 • این بخشنامه از تاریخ اول بهمن تا ۱۵ بهمن برقرار می باشد.

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول بهمن ۹۷) :

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول بهمن 97)
شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول بهمن ۹۷)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه دوم دی ۹۷) :

قیمت لیفان X60 اتوماتیک : ۱۳۵ میلیون تومان

 • موعد تحویل دو ماهه
 • جریمه تاخیر در تحویل ۲٫۵ درصد ماهیانه
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۵ دی تا ۳۰ دی ۹۷ می باشد.

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (ویژه نیمه دوم دی 97)
شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (ویژه نیمه دوم دی ۹۷)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول دی ۹۷) :

قیمت لیفان X60 اتوماتیک : ۱۳۵ میلیون تومان

 1. موعد تحویل خودرو یک ماهه و جریمه تاخیر در تحویل خودرو ۲٫۵ درصد ماهیانه می باشد.
 2. سند خودرو تا تسویه کامل در رهن شرکت می باشد.
 3. این بخشنامه از تاریخ اول دی تا ۱۵ دی ۹۷ برقرار و اجرایی می باشد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول دی 97)
شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول دی ۹۷)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک با مدل ۹۷ و ۹۶ (نیمه دوم مرداد ۹۷) :

قیمت لیفان X60 با مدل ۹۶ : ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت لیفان X60 با مدل ۹۷ : ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

مدت باز پرداخت اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه می باشد که تخفیف خرید به ترتیب ۵ میلیون، ۴ میلیون و ۳ میلیون تومان است.

موعد تحویل خودرو یک ماهه و جریمه تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه محاسبه می شود.

سند در رهن شرکت و خودرو بدون بیمه بدنه واگذار نشده و هزینه ان بر روی اقساط محاسبه شده است.

این بخشنامه از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷ برقرار و اجرایی می باشد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 اتوماتیک با مدل 97 (نیمه دوم مرداد 97)


شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه اول مرداد ۹۷) :

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۶ : ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۷ : ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

تخفیف خرید نقدی لیفان X60 اتوماتیک بنا به بازپرداخت ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماه به ترتیب ۳ میلیون، ۴ میلیون و ۵ میلیون تومان می باشد.

مرحله اول ثبت نام لیفان X60 اتوماتیک بنا به مدت بازپرداخت ۳۰، ۳۵ و ۴۰ میلیون تومان می باشد.

وضعیت سند تا زمان پرداخت کامل اقساط در رهن شرکت کرمان موتور می باشد.

موعد تحویل خودرو یک ماهه و سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه محاسبه خواهد شد.

خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی شوند.

این بخشنامه از تاریخ اول مرداد ماه ۹۷ تا ۱۶ مرداد ماه ۹۷ توسط کرمان موتور برقرار و اجرایی خواهد شد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 (نیمه اول مرداد 97)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک با مدل ۹۶ (نیمه اول مرداد ۹۷) :

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 با مدل 96 (نیمه اول مرداد 97)


شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک با مدل ۹۷ (نیمه دوم تیر ۹۷) :

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۶ : ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۷ : ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

تخفیف خرید لیفان X60 از ۳ تا ۵ میلیون تومان محاسبه خواهد شد.

مدت زمان اقساط از ۱۲، ۲۴ و ۳۶ است.

سند در رهن شرکت تا زمان تسویه کامل اقساط می باشد.

سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه محاسبه خواهد شد.

خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نخواهد شد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۶ تیر ماه تا ۳۱ تیر ماه ۹۷ برقرار و اجرایی خواهد شد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 (نیمه دوم تیر 97)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک با مدل ۹۶ (نیمه دوم تیر ۹۷) :

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 با مدل 96 (نیمه دوم تیر 97)


شرایط فروش اقساطی لیفان X60 با مدل ۹۶ و ۹۷ توسط کرمان موتور در تیر ماه ۹۷ اعلام شد.

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۶ : ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۷ : ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

مدت زمان اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه می باشد.

سند در رهن شرکت و موعد تحویل یک ماهه می باشد.

سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه می باشد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۱ تیر ۹۷ تا ۱۵ تیر ۹۷ تا زمان تکمیل ظرفیت برقرار می باشد.

 

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 با مدل ۹۶ (تیر ۹۷) :

شرایط فروش نقدی و اقساطی لیفان X60 با مدل 96 (تیر 97)

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 با مدل ۹۷ (تیر ۹۷) :


قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۶ : ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت مصوب لیفان X60 با مدل ۹۷ : ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

مدت زمان اقساط ۱۲، ۲۴ و ۳۶ ماهه می باشد.

سند در رهن شرکت و موعد تحویل یک ماهه می باشد.

سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه می باشد.

 

شرایط فروش اقساطی لیفان X60 با مدل ۹۶ و ۹۷ (نیمه اول تیر ۹۷) :

شرایط فروش لیفان X60 مدل 97 (تیر 97) شرایط فروش لیفان X60 (تیر 97)


شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (نیمه دوم خرداد ۹۷) :

شرایط فروش لیفان X60 (نیمه دوم خرداد 97)


شرایط فروش اقساطی لیفان X60 اتوماتیک (خرداد ۹۷) :

شرایط فروش لیفان X60 اتوماتیک (خرداد 97)

امکانات لیفان X60 اتوماتیک :

لیفان X60  اتوماتیک مجهز به گیرباکس CVT محصول جدید کرمان موتور است که از ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر گارانتی بهره می برد. این شاسی بلند کوچک ۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است و قرار است فروش آن با ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش پرداخت آغاز شود.لیفان X60 اتوماتیک علاوه بر تغییرات جزیی در ظاهر ، از  همان موتور ۱۸۰۰ سی.سی و گیرباکس اتوماتیک CVT یا ضریب متغیر برخوردار است.از سایر امکانات و تجهیزات این خودرو می توان به پاور ویندوز، صندلی چرمی، دوربین دنده عقب، سیستم پخش دی.وی.دی با ۶ بلندگو، سان روف، رینگ ۱۶ اینچ آلومینیومی، ایربگ راننده و سرنشین جلو، ترمز ABS و EBD، کنترل سیستم پخش روی غربیلک فرمان و سنسور نور برای روشن شدن اتوماتیک چراغ ها و … اشاره کرد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *