جک S3

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (شهریور ۹۸)

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک توسط کرمان موتور اعلام شد.

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۲۱۰ میلیون تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • جریمه تاخیر در تحویل ۳۰ درصد

شرایط فروش نقدی و اقساطی جک s3 اتوماتیک_شهریور 98


شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (تیر ۹۸) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۲۱۰ میلیون تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • جریمه تاخیر در تحویل ۳۰ درصد
 • اجرای بخشنامه از ۱۹ تیر ۹۸
فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (تیر 98)
فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (تیر ۹۸)

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۲۱۰ میلیون تومان

 

 • مدل خودرو ۹۸
 • وضعیت سندآزاد
 • موعد تحویل ۹۰ روزکاری و سود جریمه تاخیر در تحویل ۲/۵ درصد ماهیانه
 • تخفیف در پرداخت یک مرحله ای با مبلغ ۲ میلیون و صد هزار تومان
 • اجرای بخشنامه از ۲۵ اردیبهشت ۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۹۸
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۹۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 

 • این بخشنامه از ۸ اردیبهشت ۹۸ توسط کرمان موتور اجرا می شود.

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸)

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت و نمایندگی های مجاز کرمان موتور مراجعه کنید


شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (ویژه نیمه دوم بهمن ۹۷) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۶۱ میلیون تومان

 • موعد تحویل یک ماهه و وضعیت سند آزاد است.
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۶ بهمن تا ۳۰ بهمن ۹۷ برقرار است.
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (ویژه نیمه دوم بهمن 97)-min
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (ویژه نیمه دوم بهمن ۹۷)-

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه اول بهمن ۹۷) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۶۱ میلیون تومان

 • وضعیت سند آزاد است
 • این بخشنامه از تاریخ اول بهمن تا ۱۵ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه اول بهمن 97)-min
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه اول بهمن ۹۷)-min

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم دی ۹۷) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۶۱ میلیون تومان

 • موعد تحویل یک ماهه و جزیمه تاخیر ۲٫۵ درصد ماهیانه می باشد.
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۵ دی تا ۳۰ دی ۹۷ برقرار می باشد.

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم دی 97)
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم دی ۹۷)

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک دی ۹۷ اعلام شد.

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۶۱ میلیون تومان

 • قیمت قطعی است.
 • موعد تحویل یک ماهه است.
 • جریمه تاخیر در تحویل ۲٫۵ درصد ماهیانه می باشد.
شرایط-فروش-نقد-اقساطی-جک-s3-دی97
شرایط-فروش-نقد-اقساطی-جک-s3-دی۹۷

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (ویژه میلاد امام حسن عسگری (ع) ) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۶۱ میلیون تومان

 • قیمت قطعی است.
 • موعد تحویل یک ماهه است.
 • جریمه تاخیر در تحویل ۲٫۵ درصد ماهیانه می باشد.
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ تا ۳۰ آذر ۹۷ برقرار و اجرایی می باشد.
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم آذر 97)
شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم آذر ۹۷)

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم مرداد ۹۷) :

قیمت جک S3 اتوماتیک : ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

موعد تحویل خودرو یک ماهه و جریمه تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه محاسبه خواهد شد.

وضعیت سند آزاد و پرداخت در یک مرحله انجام می شود.

این بخشنامه از تاریخ ۱۵ مرداد ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷ توسط کرمان موتور برقرار و اجرایی می باشد.

 

شرایط فروش نقدی و اقساطی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم مرداد 97)


شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (نیمه دوم تیر ۹۷) :

قیمت مصوب جک S3 اتوماتیک : ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

وضعیت سند آزاد و موعد تحویل خودرو یک ماهه می باشد.

سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه محاسبه خواهد شد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ تا ۳۱ تیر ماه ۹۷ اجرایی و برقرار می باشد.

شرایط فروش نقدی و اقساطی جک S3 (نیمه دوم تیر 97)


قیمت مصوب جک S3 اتوماتیک : ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

 

موعد تحویل خودرو یک ماهه بوده و وضعیت سند آزاد است.

سود تاخیر در تحویل خودرو ۲/۵ درصد ماهیانه می باشد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۱ تیر ۹۷ تا ۱۵ تیر ۹۷ برقرار می باشد.

 

شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (تیر ۹۷) :

شرایط فروش نقدی و اقساطی جک S3 (تیر 97)


شرایط فروش نقدی جک S3 (نیمه دوم خرداد ۹۷) :

شرایط فروش جک S3 (نیمه دوم خرداد 97)


شرایط فروش نقدی جک S3 اتوماتیک (خرداد ۹۷) :

شرایط فروش جک S3 (خرداد 97)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *