mvm x22

شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک (نوروز ۹۸)

شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک توسط مدیران خودرو اعلام شد.

 • تحویل خودرو ۳۰ روز کاری
 • سود انصراف و سود تاخیر ۱۲ درصد
 • سود تسهیلات از ۱۸٫۷۹ درصد تا ۲۰٫۵۹ درصد
 • حداکثر ۶۰ درصد تسهیلات خودرو
شرایط پیش فروش MVM X22_نوروز 98 مدل 97
شرایط پیش فروش MVM X22_نوروز ۹۸ مدل ۹۷

شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک (اسفند ۹۷) :

 1. موعد تحویل ۶۰ روزکاری
 2. مدل خودرو ۹۷ و ۹۸
 3. قیمت خودرو قطعی
 4. سود مشارکت ۱۳ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد می باشد.
 5. این بخشنامه از تاریخ ۱۴ اسفند ۹۷ برقرار است.
شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک (اسفند 97)
شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک (اسفند ۹۷)

شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (آبان ۹۷) :

 1. قیمت غیرقطعی است.
 2. عدم امکان صلح برقرار است.
 3. هر کدملی تنها یک دستگاه خودرو
 4. سود مشارکت از ۱۳ تا ۱۷ درصد و جریمه تاخیر در تحویل ۶ درصد محاسبه می شود.
 5. این بخشنامه از تاریخ ۱۲ آبان ۹۷ برقرار و اجرایی می باشد.
پیش فروش MVM X22 (آبان 97)
پیش فروش MVM X22 (آبان ۹۷)
شرایط پیش فروش MVM X22 (آبان 97)
شرایط پیش فروش MVM X22 (آبان ۹۷)

پیش فروش نقدی MVM X22 (مهر ۹۷) :

 1. قیمت غیرقطعی است.
 2. عدم امکان صلح برقرار است.
 3. هرکدملی تنها یک خودرو می تواند ثبت نام کند.
 4. سود مشارکت ۱۵ و ۱۷ درصد و جریمه تاخیر در تحویل خودرو ۶ درصد محاسبه خواهد شد.
 5. تاریخ اجرای بخشنامه از ۳۱ شهریور ۹۷ است.
پیش فروش MVM X22 (مهر 97) تحویل 150 روزه
پیش فروش MVM X22 (مهر ۹۷) تحویل ۱۵۰ روزه
پیش فروش نقدی MVM X22 (مهر 97) تحویل 210 روزه
پیش فروش نقدی MVM X22 (مهر ۹۷) تحویل ۲۱۰ روزه

شرایط پیش فروش MVM X22 (شهریور ۹۷) :

پیش فروش نقدی محصولات ام وی ام_MVM X22 اتوماتیک و دنده ای_شهریور 97
پیش فروش نقدی محصولات ام وی ام_MVM X22 اتوماتیک و دنده ای_شهریور ۹۷
 • قیمت غیر قطعی است
 • مبلغ پیش پرداخت ۸۹ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان
 • سود مشارکت ۱۳ و جریمه تاخیر ۶ درصد
 • تحویل ۹۰ روز
 • هر کد ملی تنها یک خودرو
 • صلح امکانپذیر نیست
 • قسط دوم در زمان صدور دعوت نامه اینترنتی
 • تاریخ اجرا از امروز ۲۶ شهریور ۹۷

شرایط پیش فروش MVM X22 (شهریور ۹۷) :

 1. در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد .
 2. تاریخ تکمیل وجه قراردادها ملاک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 3. هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 4. صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها ۱ بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.
 5. همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت می گردد.
  تبصره: در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد مقرر هیچگونه سود مشارکتی (پس از تاریخ مذکور) به قراردادها تعلق نخواهد گرفت و شرکت نسبت به تحویل به موقع خودروها هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 6. در صورت تاخیر در تحویل خودرو ( از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد )، بنا بر درخواست مشتری ۶ % جریمه تاخیر مازاد بر سود مشارکت قابل محاسبه و پرداخت
  خواهد بود.
 7. امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( ۲۰ ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 8. در این روش ثبت نامی صلح امکان پذیر نمی باشد.
 9. ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال در سیستم فروش امکان پذیر است.
 10. این بخشنامه از تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۹۷ تا زمان تکمیل ظرفیت برقرار و اجرایی می باشد.
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور 97)
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور ۹۷)

شرایط پیش فروش MVM X22 دنده ای و اتوماتیک (شهریور ۹۷) :

 1. سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد محاسبه خواهد شد.
 2. موعد تحویل ۹۰ روزه می باشد.
 3. در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد .
 4. تاریخ تکمیل وجه قراردادها ملاک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 5. هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 6. صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها ۱ بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.
 7. همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت می گردد.
  تبصره: در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد مقرر هیچگونه سود مشارکتی (پس از تاریخ مذکور) به قراردادها تعلق نخواهد گرفت و شرکت نسبت به تحویل به موقع خودروها هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 8. در صورت تاخیر در تحویل خودرو ( از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد )، بنا بر درخواست مشتری ۶ % جریمه تاخیر مازاد بر سود مشارکت قابل محاسبه و پرداخت
  خواهد بود.
 9. امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( ۲۴ ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 10. در این روش ثبت نامی صلح امکان پذیر نمی باشد.
 11. ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال در سیستم فروش امکان پذیر است.
 12. این بخشنامه از تاریخ ۵ شهریور ۹۷ تا زمان تکمیل ظرفیت برقرار و اجرایی می باشد.
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور 97)
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور ۹۷)

شرایط پیش فروش MVM X22 اتوماتیک و دنده ای (شهریور ۹۷) :

 1. سود مشارکت ۱۲ درصد و جریمه تاخیر ۶ درصد محاسبه خواهد شد.
 2. موعد تحویل ۶۰ روزه می باشد.
 3. در شرایط پیش فروش این بخشنامه، قیمت خودرو به قیمت روز (غیر قطعی) محاسبه می گردد .
 4. تاریخ تکمیل وجه قراردادها ملاک اولویت تخصیص و ارسال خودروها می باشد.
 5. هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.
 6. صدور دعوتنامه برای ثبت نام ها تنها ۱ بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.
 7. همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداخت دوم پس از کسر سود مشارکت از مشتریان دریافت می گردد.
  تبصره: در صورت عدم تکمیل وجه برای قراردادهای پیش فروش در موعد مقرر هیچگونه سود مشارکتی (پس از تاریخ مذکور) به قراردادها تعلق نخواهد گرفت و شرکت نسبت به تحویل به موقع خودروها هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 8. در صورت تاخیر در تحویل خودرو ( از تاریخ تحویل مندرج در قرارداد )، بنا بر درخواست مشتری ۶ % جریمه تاخیر مازاد بر سود مشارکت قابل محاسبه و پرداخت
  خواهد بود.
 9. امکان پرداخت حواله صادر شده خارج از زمان تعیین شده ( ۲۴ ساعت پس از ثبت نام ) به صورت اتوماتیک در شبکه بانکی وجود نخواهد داشت.
 10. در این روش ثبت نامی صلح امکان پذیر نمی باشد.
 11. ثبت نام تنها از محل رنگ های فعال در سیستم فروش امکان پذیر است.
 12. این بخشنامه از تاریخ ۲۷ مرداد ۹۷ تا زمان تکمیل ظرفیت برقرار و اجرایی می باشد.
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور 97)
شرایط پیش فروش نقدی MVM X22 (شهریور ۹۷)

شرایط پیش فروش ام وی ام X22 (مرداد ۹۷) :

سود مشارکت ۱۲ درصد و سود جریمه تاخیر در تحویل خودرو ۱۸ درصد محاسبه خواهد شد.

موعد تحویل خودرو ۶۰ روزه می باشد.

در این شرایط پیش فروش، قیمت خودرو غیر قطعی بوده و در زمان صدور دعوتنامه (به روز) محاسبه خواهد شد.

هر کدملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.

در این روش ثبت نامی امکان صلح برای مشتریان تا یک مرتبه فراهم می باشد.

ثبت نام تنها از رنگ های فعال موجود در سیستم امکان پذیر خواهد بود.

همزمان با صدور دعوتنامه، مبلغ پرداختی دوم با سود مشارکت از آن کسر خواهد شد.

صدور دعوتنامه ها فقط برای یک بار و به صورت سیستمی و اتوماتیک صورت می پذیرد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ تا اطلاع ثانوی برقرار و اجرایی می باشد.

شرایط-پیش-فروش-نقدی-MVM-X22-مرداد-97
شرایط-پیش-فروش-نقدی-تیپ های مختلف MVM-X22-مرداد-۹۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *