تیگو 7 اتوماتیک جدید

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (تیر ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک توسط مدیران خودرو اعلام شد.

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۶۴۰ میلیون تومان

 • موعد تحویل ۴۵ روزه
 • اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماه
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (تیر 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (تیر ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (خرداد ۹۹)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۵۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۴۵ روزه
 • اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماه
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (خرداد 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (خرداد ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اردیبهشت ۹۹)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۵۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۷۵ روزه
 • اجرای بخشنامه از ۱۰ اردیبهشت ۹۹
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (اردیبهشت 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (اردیبهشت ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (فروردین ۹۹)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۷۳ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان

شرایط فروش اقساطی_چری_فروردین 99


شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (بهمن ۹۸)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۷۳ میلیون تومان

 • بازپرداخت اقساط از ۱۲ تا ۶۰ ماه
 • موعد تحویل ۴۵ روزکاری
فروش اقساطی تیگو 7
فروش اقساطی تیگو ۷

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (دی ۹۸)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

فروش اقساطی تیگو 7
فروش اقساطی تیگو ۷

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک(آبان ۹۸)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • تحویل فوری
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
فروش اقساطی تیگو 7
فروش اقساطی تیگو ۷

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (شهریور ۹۸)

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • مدل خودرو ۹۸
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
فروش اقساطی تیگو 7
فروش اقساطی تیگو ۷

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (مرداد ۹۸) :

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • مدت اقساط از ۱۲ تا ۴۸ ماهه
 • مدل خودرو ۹۸
 • نرخ سود تسهیلات از صفر تا ۱۸ درصد
 • اجرای بخشنامه تا تکمیل ظرفیت
فروش اقساطی تیگو 7
فروش اقساطی تیگو ۷

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ (تیر ۹۸) :

 

 1. قیمت خودرو قطعی
 2. استفاده از تسهیلات لیزینگ های مختلف
 3. نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 4. کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیران خودرو مراجعه کنید.
 5. اجرای بخشنامه از ۱۵ تیر ۹۸ تا تکمیل ظرفیت

فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)
فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)
فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (ویژه عید فطر ۹۸) :

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک مدل ۹۸ : ۴۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 

 • مدل خودرو ۹۸
 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 • قیمت قطعی
 • مدت اقساط تا ۴۸ ماه
 • اجرای بخشنامه از روز دوشنبه ۱۳ خرداد ۹۸ تا زمان تکمیل ظرفیت
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 (ویژه عید فطر 98)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ (ویژه عید فطر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۳۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 

 1. مدل خودرو ۹۷
 2. نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 3. موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 4. اجرای بخشنامه از دوم اردیبهشت ۹۸ با مشارکت شرکت واسپاری سپهر صادرات

شرایط فروش اقساطی تیگو 7 اتوماتیک (اردیبهشت 98)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۴۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

 

 1. مدت اقساط از ۱۲ تا ۴۸ ماه
 2. مدل خودرو ۹۸
 3. نرخ سود ۲۱ درصد و موعد تحویل ۳۰ روزه
 4. اجرای بخشنامه از ۲۹ فروردین ۹۸ با مشارکت شرکت واسپاری سپهر صادرات
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 اتوماتیک (اردیبهشت 98)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ (فروردین ۹۸) :

 

 • حداقل پیش پرداخت ۴۰ درصد
 • مدل خودرو ۹۷ و ۹۸
 • سود انصراف و جریمه تاخیر ۱۲ درصد
 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • تسهیلات با مشارکت شرکت لیزینگ وفا
 • اجرای بخشنامه از ۲۴ فروردین ۹۸
شرایط فروش اقساطی محصولات چری با مدل 98 (فروردین 98)
شرایط فروش اقساطی محصولات چری با مدل ۹۸ (فروردین ۹۸)
شرایط فروش اقساطی محصولات چری (فروردین 98)
شرایط فروش اقساطی محصولات چری (فروردین ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (فروردین ۹۸) :

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • سود انصراف و جریمه تاخیر ۱۲ درصد
 • اجرای بخشنامه از تاریخ ۲۰ فروردین ۹۸

 

فروش اقساطی تیگو 7 (فروردین 98)
فروش اقساطی تیگو ۷ (فروردین ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اسفند ۹۷) :

قیمت چری تیگو ۷ : ۳۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه و جریمه تاخیر در تحویل ۱۲ درصد می باشد.
 • بازپرداخت اقساط ۱۲ ماهه است.
 • این بخشنامه از تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ برقرار است.

شرایط فروش اقساطی تیگو 7 اتوماتیک (اسفند 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (اسفند ۹۷)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ (بهمن ۹۷) :

پیش پرداخت حداقل ۵۰ درصد و جریمه تاخیر در تحویل ۱۲ درصد می باشد

بازپرداخت اقساط به صورت ماهیانه و سه ماه یک بار می باشد.

این بخشنامه از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.

شرایط فروش اقساطی تیگو 7 ( بهمن 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ ( بهمن ۹۷)
شرایط فروش اقساطی تیگو 7 ( بهمن 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ ( بهمن ۹۷)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ اتوماتیک (دی ۹۷) :

قیمت تیگو ۷ اتوماتیک : ۳۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

 • قیمت قطعی است.
 • مبلغ بیمه بدنه در پیش پرداخت لحاظ شده است.
 • این بخشنامه از تاریخ ۲۹ دی ۹۷ توسط مدیران خودرو با همکاری شرکت واسپاری بانک ملت برقرار و اجرایی می باشد.

شرایط فروش اقساطی تیگو 7 (دی 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۷ (دی ۹۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *