تیگو 5

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (تیر ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید توسط مدیران خودرو اعلام شد.

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۵۱۳ میلیون تومان

 • موعد تحویل ۴۵ روزه
 • اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماه
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (تیر 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (تیر ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (خرداد ۹۹)

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۳۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۴۵ روزه
 • اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماه
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (خرداد 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (خرداد ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (اردیبهشت ۹۹)

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۳۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۷۵ روزه
 • اجرای بخشنامه از ۱۰ اردیبهشت ۹۹
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (اردیبهشت 99)
فروش اقساطی محصولات چری مدیران خودرو (اردیبهشت ۹۹)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (فروردین ۹۹)

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۳۵۹ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان

در این شرایط دو نوع قیمت قیمت قطعی و غیر قطعی با تحویل ۶۰ روز و ۴۵ روز ارائه شده است.

شرایط فروش اقساطی_چری_فروردین 99


شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (بهمن ۹۸)

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۳۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 • بازپرداخت اقساط از ۱۲ تا ۶۰ ماه
 • موعد تحویل ۴۵ روزکاری
فروش اقساطی تیگو 5
فروش اقساطی تیگو ۵

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (دی ۹۸)

قیمت تیگو ۵ تیپ IL برابر : ۳۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

فروش اقساطی تیگو 5
فروش اقساطی تیگو ۵

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (آبان ۹۸)

قیمت تیگو ۵ تیپ IL برابر : ۳۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 • تحویل فوری
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
فروش اقساطی تیگو 5
فروش اقساطی تیگو ۵

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (شهریور ۹۸)

قیمت تیگو ۵ تیپ IL برابر : ۳۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • مدت اقساط از ۱۲ تا ۶۰ ماه
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 • مدل خودرو ۹۸
فروش اقساطی تیگو 5
فروش اقساطی تیگو ۵

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (مرداد ۹۸) :

قیمت تیگو ۵ تیپ IL برابر : ۳۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۳۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • مدت اقساط از ۱۲ تا ۴۸ ماهه
 • نرخ سود تسهیلات از صفر تا ۱۸ درصد
 • اجرای بخشنامه تا تکمیل ظرفیت
فروش اقساطی تیگو 5
فروش اقساطی تیگو ۵

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (تیر ۹۸) :

 

 1. قیمت خودرو قطعی
 2. استفاده از تسهیلات لیزینگ های مختلف
 3. نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 4. کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیران خودرو مراجعه کنید.
 5. اجرای بخشنامه از ۱۵ تیر ۹۸ تا تکمیل ظرفیت
فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)
فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)
فروش اقساطی تیگو7، تیگو5 و آریزو 5 (تیر 98)
فروش اقساطی تیگو۷، تیگو۵ و آریزو ۵ (تیر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (ویژه عید فطر ۹۸) :

قیمت تیگو ۵ جدید مدل ۹۷ : ۳۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 

 • قیمت قطعی
 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد
 • مدت اقساط تا ۴۸ ماه
 • اجرای بخشنامه از ۱۳ خرداد ۹۸ تا زمان تکمیل ظرفیت

شرایط فروش اقساطی تیگو 5 (ویژه عید فطر 98)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (ویژه عید فطر ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت تیگو ۵ تیپ IL برابر : ۲۵۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

قیمت تیگو ۵ تیپ IE برابر : ۲۷۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

 

 1. مدت اقساط از ۱۲ تا ۴۸ ماه
 2. مدل خودرو ۹۷
 3. نرخ سود ۲۱ درصد و موعد تحویل ۳۰ روزه
 4. اجرای بخشنامه از ۲۹ فروردین ۹۸ با مشارکت شرکت واسپاری سپهر صادرات
شرایط فروش اقساطی تیگو 5 جدید (اردیبهشت 98)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (فروردین ۹۸) :

 

 • حداقل پیش پرداخت ۴۰ درصد
 • مدل خودرو ۹۷
 • سود انصراف و جریمه تاخیر ۱۲ درصد
 • موعد تحویل ۳۰ روزکاری
 • تسهیلات با مشارکت شرکت لیزینگ وفا
 • اجرای بخشنامه از ۲۴ فروردین ۹۸
شرایط فروش اقساطی محصولات چری (فروردین 98)
شرایط فروش اقساطی محصولات چری (فروردین ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (فروردین ۹۸) :

 

 • موعد تحویل ۳۰ روز کاری
 • سود انصراف و جریمه تاخیر ۱۲ درصد
 • اجرای بخشنامه از ۲۰ فروردین ۹۸
فروش اقساطی تیگو 5 جدید (فروردین 98)
فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (فروردین ۹۸)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (اسفند ۹۷) :

قیمت تیگو ۵ جدید تیپ IE برابر  : ۲۵۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

قیمت تیگو ۵ جدید تیپ IL برابر : ۲۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه و جریمه تاخیر ۱۲ درصد می باشد.
 • مدت بازپرداخت اقساط ۱۲ ماهه است.
 • این بخشنامه از تاریخ ۲۹ بهمن ۹۷ برقرار است.

شرایط فروش اقساطی محصولات چری (اسفند 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ (اسفند ۹۷)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (بهمن ۹۷) :

 

 • اقساط به صورت ماهیانه یا سه ماه یک بار و بدون نیاز به چک است.
 • پیش پرداخت حداقل ۵۰ درصد و جریمه تاخیر در تحویل ۱۲ درصد می باشد.
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.

 

شرایط فروش اقساطی تیگو 5 ( بهمن 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ ( بهمن ۹۷)
شرایط فروش اقساطی تیگو 5 ( بهمن 97)
شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ ( بهمن ۹۷)

شرایط فروش اقساطی تیگو ۵ جدید (ویژه دهه فجر ۹۷) :

 • هر کدملی یک دستگاه خودرو
 • عدم امکان صلح
 • این بخشنامه از تاریخ ۶ بهمن تا ۲۶ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.

شرایط فروش محصولات چری (ویژه دهه فجر)
شرایط فروش محصولات چری (ویژه دهه فجر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *