پژو 206

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و صندوقدار (مرداد ۹۹)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ و صندوقدار اعلام شد.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ برابر ۱۰۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار برابر است با ۱۰۷ میلیون و ۱۱۴ هزارتومان

تحویل خودرو: حداکثر ۹۰ روز

شرایط فروش با کارت ملی و شرایط خاص به منظور ایجاد عدالت

شرایط فروش نقدی ایران خودرو_مرداد 99


شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ دو (خرداد ۹۹)

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو  : ۷۱ میلیون و ۶۴۵ هزار تومان

شرکت ایران خودرو در راستاي ایجاد امکان ثبت نام و فرصت برابر بـراي همـه متقاضـیان خـودرو ، حـذف دلالان و واسطه گران از بازار خودرو و ایجاد ساز وکار شناسایی و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی خودرو، فروش فـوق العاده محصولات خود را اجرا خواهد نمود.

در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو قیمت قطعی بوده و موعد تحویـل حـداکثر ۳ ماهه خواهد بود و وجه خودرو در دو مرحله دریافت خواهد شد، ضمنا” در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت برنامه ریزي شده، مشتریان به روش قرعه کشی انتخاب خواهند شد. براین اساس طرح فروش فوق العاده به روش اعتباري محصولات ایران خودرو از ساعت ۸ صبح چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ با شرایط ذیل آغاز می گردد و لغایت تاریخ ۹۹/۰۳/۱۴  ادامه دارد.

مشتریان می توانند از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۴ نسبت به پیش ثبت نام و احراز هویت و دریافت کلمه عبور اقدام نمایند .

نکته ۱ :امکان دسترسی به راهنماي جامع ثبت نام و یا تنظیم کلمه عبور،در صـفحه اول سـایت فـروش اینترنتـی در بخش اطلاعیه ها وجود دارد.

نکته ۲ :شماره کارت یا حساب بانکی که وجه ثبت نام خودرو به حساب شرکت واریز می گردد، الزاما” مـی بایسـت متعلق به شخص متقاضی باشد.

*شرایط عمومی بخشنامه جهت استفاده از روش فروش فوق العاده:

حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا ۳۶ماه می باشد

به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو در کل بخشنامه هاي فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا تعلق می گیرد.

حداقل سن متقاضی ۱۸ سال تمام و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشد .

ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.

مشتریانی که داراي پلاك انتظامی فعال(به نام خود) باشند امکان ثبت نام را ندارند.

تنظیم صلحنامه امکانپذیر نمی باشد.

سند خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت ایران خودرو باقی می ماند بدیهی است امکان فک رهن قبل از یکسال مقدور نمی باشد.

گارانتی خودرو پس از ۳ ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل می گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل ۱،۰۰۰ کیلومتري خودرو نیز الزامی است.

فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه آزادسازی خرمشهر 99)
فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه آزادسازی خرمشهر ۹۹)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (مرداد ۹۸)

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان

 

شرایط فروش فوري تنظیم بازار مطابق جدول ذیل و از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ آغاز خواهد شد.

بدیهی است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود. با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو،شرکت ایران خودرو فیلترهاي را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا” تشریح شده قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف ۲۰ روز مسترد خواهد شد.

قواعد و ضوابط مهم:

۱ -ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

۲ -کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوي شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

۳ -در این بخشنامه امکان ثبت نام براي افراد بالاي ۱۸ سال امکان پذیر می باشد.

۴ -الزام ارائه گواهینامه رانندگی به هنگام تحویل مدارك به نمایندگی

فروش نقدی پژو 206 صندوقدار
فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷  میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در کدملی و سن
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو در همکاري مشترك با شرکت سایپا،فیلتر جدیدي به فیلترهاي قبلی اضافه نموده است،براین اساس مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۱ خرداد  ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 405، پژو 206 تیپ 2، پژو پارس و رانا (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲  : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (خرداد ۹۸)

 

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز یمشنبه ۵ خرداد ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۴ خرداد ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه اول خرداد ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 206 (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در کدملی و سن
 • شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۹ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو آغاز خواهد شد.
 • بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود.
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

شرایط فروش پژو 405 و 206 فوری _اردیبهشت 98
شرایط فروش پژو ۲۰۶ فوری _اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۷ اردیبهشت ۹۸
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 و پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ ساعت ۱۰ صبح
شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (فروردین ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ فروردین ۹۸
شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (فروردین ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵: ۷۹ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • رنگ های گیلاسی، مشکی، سفید، نقره ای، خاکستری، آبی، کاسپین، قرمز
شرایط فروش نقدی ایران خودرو_پژو 405_پژو 206_فروردین 98
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نقدی_فروردین ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • مدل ۹۸
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ اسفند ۹۷
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 و صندوقدار (27 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و صندوقدار (۲۷ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۲۶ اسفند ۹۷ اعلام شد.

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان

 • موعد تحویل: ۳۰ روز
 • زمان اجرا: ۲۶ اسفند۹۷
 • رنگ: سفید، مشکی، خاکستری

شرایط فروش نقدی_پژو 405_پژو 206_سمند LX (اسفند 97)


شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار توسط ایران خودرو اعلام شد.

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح ۲۱ اسفند ۹۷

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷) :

شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (21 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (۲۱ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۲۰ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰ صبح برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (20 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۲۰ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰ صبح برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (18 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (۱۸ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۵ اسفند ۹۷ برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 (15 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (۱۵ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۲ اسفند ساعت ۱۰ صبح برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 صندوقدار (12 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ صندوقدار (۱۲ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو : ۶۶ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح ۱۱ اسفند ۹۷ برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ دو (11 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ دو (۱۱ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو : ۶۶ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰ اجرا می شود.
شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 و پژو 206 صندوقدار (اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۲۰۶ صندوقدار (اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ (اسفند ۹۷) :

پژو ۲۰۶ تیپ دو : ۶۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۷۳ میلیون تومان

پیرو اجراي طرح فروش فوري تنظیم بازار شرکت ایران خودرو (بخشنامه شماره ۴۰۹۵)، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، ثبت نام در روز سوم از این طرح مطابق جدول ذیل و از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۴ آغاز خواهد شد و امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود.

لازم به ذکر است، عرضه محصولات جدول پیوست بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

قواعد و ضوابط مهم:

۱ -ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

۲ -کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوي شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

۳ -در این بخشنامه امکان ثبت نام براي افراد بالاي ۱۸ سال امکان پذیر می باشد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۴

شرایط فروش نقدی پژو 206 تیپ 2 و صندوقدار (اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و صندوقدار (اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و صندوقدار (بهمن ۹۷) :

قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

قیمت پژو ۲۰۶ صندوقدار : ۸۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

 • موعد تحویل خودرو اسفند ۹۷ می باشد.
 • این بخشنامه از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.
شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو (بهمن 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و صندوقدار (بهمن ۹۷)

شرایط فروش نقدی پزو ۲۰۶ تیپ ۲ (ویژه عید فطر ۹۷) :

قیمت مصوب فروش نقدی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ : ۳۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

موعد تحویل در این شرایط ۳۰ روزه است.

قواعد و نکات بسیار مهم:

۱- در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو از این بخشنامه می باشد.

۲ – امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً براي مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد .

۳ – کلیه مشتریانی که ۶ ماهه گذشته از محصولات شرکت ایران خودرو ( هر نوع فروش ) خریداري نموده اند، قادر به ثبت نام در این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوي شرکت یکطرفه ابطال خواهد شد.

زمان فعال سازی بخشنامه : ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه ۹۷/۰۳/۲۷

شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر 97)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *