پژو پارس

شرایط فروش نقدی پژو پارس (مرداد ۹۹)

شرایط فروش نقدی پژو پارس اعلام شد.

قیمت پژو پارس بنزینی برابر است با ۱۰۲ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان

تحویل خودرو: حداکثر ۹۰ روز

شرایط فروش با کارت ملی و شرایط خاص به منظور ایجاد عدالت

شرایط فروش نقدی ایران خودرو_مرداد 99


شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۹)

قیمت پژو پارس : ۷۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان

شرکت ایران خودرو در راستاي ایجاد امکان ثبت نام و فرصت برابر بـراي همـه متقاضـیان خـودرو ، حـذف دلالان و واسطه گران از بازار خودرو و ایجاد ساز وکار شناسایی و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی خودرو، فروش فـوق العاده محصولات خود را اجرا خواهد نمود.

در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو قیمت قطعی بوده و موعد تحویـل حـداکثر ۳ ماهه خواهد بود و وجه خودرو در دو مرحله دریافت خواهد شد، ضمنا” در صورت ثبت نام بیش از ظرفیت برنامه ریزي شده، مشتریان به روش قرعه کشی انتخاب خواهند شد. براین اساس طرح فروش فوق العاده به روش اعتباري محصولات ایران خودرو از ساعت ۸ صبح چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۳/۰۷ با شرایط ذیل آغاز می گردد و لغایت تاریخ ۹۹/۰۳/۱۴  ادامه دارد.

مشتریان می توانند از تاریخ ۹۹/۰۳/۰۴ نسبت به پیش ثبت نام و احراز هویت و دریافت کلمه عبور اقدام نمایند .

نکته ۱ :امکان دسترسی به راهنماي جامع ثبت نام و یا تنظیم کلمه عبور،در صـفحه اول سـایت فـروش اینترنتـی در بخش اطلاعیه ها وجود دارد.

نکته ۲ :شماره کارت یا حساب بانکی که وجه ثبت نام خودرو به حساب شرکت واریز می گردد، الزاما” مـی بایسـت متعلق به شخص متقاضی باشد.

*شرایط عمومی بخشنامه جهت استفاده از روش فروش فوق العاده:

حداقل فاصله از آخرین خرید (ثبت نام یا تحویل خودرو) در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا ۳۶ماه می باشد

به هر کد ملی فقط یک دستگاه خودرو در کل بخشنامه هاي فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا تعلق می گیرد.

حداقل سن متقاضی ۱۸ سال تمام و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشد .

ثبت نام براي مشتریان حقوقی میسر نخواهد بود.

مشتریانی که داراي پلاك انتظامی فعال(به نام خود) باشند امکان ثبت نام را ندارند.

تنظیم صلحنامه امکانپذیر نمی باشد.

سند خودرو به مدت یک سال در رهن شرکت ایران خودرو باقی می ماند بدیهی است امکان فک رهن قبل از یکسال مقدور نمی باشد.

گارانتی خودرو پس از ۳ ماه از زمان تحویل در صورت عدم مراجعه به نمایندگی براي دریافت سرویس اولیه باطل می گردد و در مراجعه به نمایندگی کارکرد حداقل ۱،۰۰۰ کیلومتري خودرو نیز الزامی است.

فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه آزادسازی خرمشهر 99)
فروش نقدی محصولات ایران خودرو (ویژه آزادسازی خرمشهر ۹۹)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (مرداد ۹۸)

قیمت پژو پارس : ۸۴ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان

 

شرایط فروش فوري تنظیم بازار مطابق جدول ذیل و از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۹ آغاز خواهد شد.

بدیهی است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود. با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو،شرکت ایران خودرو فیلترهاي را مطابق شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلا” تشریح شده قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف ۲۰ روز مسترد خواهد شد.

قواعد و ضوابط مهم:

۱ -ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

۲ -کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوي شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

۳ -در این بخشنامه امکان ثبت نام براي افراد بالاي ۱۸ سال امکان پذیر می باشد.

۴ -الزام ارائه گواهینامه رانندگی به هنگام تحویل مدارك به نمایندگی

فروش نقدی پژو پارس
فروش نقدی پژو پارس

شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸) :

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در کدملی و سن
 • بدیهی است امکان ثبت نام تا تکمیل ظرفیت فعال خواهد بود. با هدف جلوگیري ازثبت نام واسطه هاوافزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو در همکاري مشترك با شرکت سایپا،فیلتر جدیدي به فیلترهاي قبلی اضافه نموده است،براین اساس مشتریانیکه در ۱۸ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.
 • اجرای بخشنامه از ۲۲ خرداد ۹۸ تا زمان تکمیل ظرفیت
شرایط فروش نقدی پژو 405 و پژو پارس (خرداد 98)
فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو پارس LX برابر : ۸۴ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در کدملی و سن
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • با هدف جلوگیري از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام براي مصرف کننده نهایی خودرو، شرکت ایران خودرو در همکاري مشترك با شرکت سایپا،فیلتر جدیدي به فیلترهاي قبلی اضافه نموده است،براین اساس مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۱ خرداد  ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 405، پژو 206 تیپ 2، پژو پارس و رانا (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸) :

قیمت پژو پارس LX برابر : ۸۴ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود.
 • موعد تحویل ۳۰ روزه و محدودیت در سن و کدملی
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۸ خرداد ۹۸ توسط سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس (خرداد ۹۸)

 

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو پارس سال : ۷۸ میلیون و ۸۴۰۰ تومان

 

 

 • شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۸ آغاز خواهد شد.
 • بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود.
 • موعد تحویل ۳۰ روزه و محدودیت در سن و کدملی
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۸ توسط سایت فروش اینترنتی ایران خودرو

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو پارس سال : ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو پارس سال : ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو پارس سال : ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز سوم اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو پارس سال : ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ فروردین ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس سال (فروردین ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو پارس : ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸

 

شرایط فروش نقدی پژو پارس (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو پارس (فروردین ۹۸)

شرایط فروش نقدی پزو پارس (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو پارس : ۸۴ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان

 

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۲ اسفند ساعت ۱۰ صبح برقرار است.

 

شرایط فروش نقدی پژو پارس (12 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو پارس (۱۲ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو پارس LX برابر : ۸۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

قیمت پژو پارس سال دوگانه سوز : ۷۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح ۵ اسفند ۹۷ برقرار است.

شرایط فروش نقدی پژو پارس(اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو پارس(اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو پارس (بهمن ۹۷) :

قیمت پژو پارس سال : ۸۱ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان

قیمت پژو پارس دوگانه سوز : ۸۲ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان

قیمت پژو پارس LX برابر با : ۹۲ میلیون و  ۵۲۰ هزار تومان

 • موعد تحویل اسفند ۹۷
 • این بخشنامه از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.

شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو (بهمن 97)
شرایط فروش نقدی پژو پارس (بهمن ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو پارس اتوماتیک (دی ۹۷) :

بر اساس مجوزهاي صادر شده از سوي مراجع ذي صلاح، عرضه محصولات جدول ذیل به صورت بسیار محدود و با قیمت حاشیه بازار از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ لغایت ۹۷/۱۰/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

قواعد و ضوابط مهم:

۱ -ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، یک دستگاه از هر خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

۲ – کلیه مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوي شرکت یک طرفه ابطال خواهد شد.

* با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده در پرداخت وجوه اينترنتي متقاضيان ثبت نام در طرح فروش فوري ، درگاه “سداد” در سايت فروش اينترنتي شركت ايران خودرو تعبيه گرديد كه اين دسته از مشتريان ( واريزهاي بالای ۱۰۰ميليون) از طريق درگاه “سداد” اقدام نمايند.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۴

شرایط-فروش-نقدی-پژو-پارس-اتوماتیک
شرایط-فروش-نقدی-پژو-پارس-اتوماتیک

شرایط فروش نقدی پژو پارس LX اتوماتیک (آذر ۹۷) :

قیمت پژو پارس LX اتوماتیک : ۷۹ میلیون تومان

شرايط فروش فوري محصولات ايران خودرو با ظرفيت بسيار محدود از روز “دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶” تا زمان تكميل ظرفيت، به شرح جدول زير اعلام مي گردد:

نکات مهم”

در این بخشنامه هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه از هر خودرو می باشد.

کلیه مشتریانی که ۱۸ ماهه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوي شرکت یکطرفه ابطال خواهد شد.

در راستاي سرعت بخشیدن به فرآیند ثبت نام كد نمایندگي در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمي باشد و پس از ثبت نام در روز شنبه ۱ دی ماه به مدت ۵ روز (براي تمامي ثبت نام شده ھا) انتخاب نمایندگي توسط مشتري و از طریق “سایت فروش اینترنتي، بخش ویژه مشتریان” امكان پذیر خواھد شد. بدیھي است در صورت عدم انتخاب نمایندگي توسط مشتري در مدت زمان تعیین شده، كد نمایندگي براساس آدرس مشتري توسط شركت تعیین خواھد شد.

زمان فعال سازي بخشنامه: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶

شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو (آذر 97)
شرایط فروش نقدی پژو پارس اتوماتیک (آذر ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو پارس اتوماتیک (آذر ۹۷) :

قیمت پژو پارس اتوماتیک : ۸۳ میلیون تومان

 

شرايط فروش فوري محصولات ايران خودرو با ظرفيت بسيار محدود از روز “شنبه ۹۷/۰۹/۱۷ ” تا زمان تكميل ظرفيت، به شرح جدول زير اعلام مي گردد:

قواعد و نکات مهم :

امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً براي مشتریان حقیقی فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد.

ثبت نام صرفاً بصورت اینترنتی و از طریق سایت شرکت امکان پذیر خواهد بود.

بديهي است هر ثبت نام مغاير با شرايط اين بخشنامه از سوي شركت يكطرفه ابطال و وجه بدون سود مسترد خواهد شد.

در راستاي سرعت بخشيدن به فرآيند ثبت نام كد نمايندگي در زمان ثبت نام قابل انتخاب نمي باشد و پس از ثبت نام در روز دوشنبه به مدت ۵ روز (براي تمامي ثبت نام شده ها) انتخاب نمايندگي توسط مشتري و از طريق “سايت فروش اينترنتي، بخش ويژه مشتريان” امكان پذير خواهد شد.

بديهي است در صورت عدم انتخاب نمايندگي توسط مشتري در مدت زمان تعيين شده، كد نمايندگي براساس آدرس مشتري توسط شركت تعيين خواهد شد.

در اين بخشنامه امكان رويت ليست ثبت نام شده ها، براي عموم قابل مشاهده است. به جهت حفظ حريم مشتريان محترم در ليست انتشار يافته براي عموم، دو رقم كد ملي و اسم كوچك مشتريان فيلتر خواهد شد.

اين اطلاعات بعد از ثبت نام و اخذ تاييديه هاي مالي، در ليست به ترتيب به روزرساني خواهد شد.

زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۷

شراط فروش فوری محصولات ایران خودرو (آذر 97)
شراط فروش فوری پژو پارس اتوماتیک (آذر ۹۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *