دنا پلاس

شرایط پیش فروش دنا (خرداد ۹۹)

شرایط پیش فروش دنا توسط ایران خودرو اعلام شد.

پیش پرداخت دنا معمولی برابر ۴۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان

موعد تحویل: اردیبهشت و  خرداد ۱۴۰۰

 

پیش پرداخت دنا پلاس برابر ۵۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

موعد تحویل: بهمن ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰

 

موعد ثبت نام: از یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹ تا ۲۰ خرداد ۹۹

حداكثر ۳ روز پس از پايان ثبت نام، قرعه كشي برگزار و اسامي منتخبان اعلام خواهد گرديد.پیش_فروش_یکساله_ایران خودرو_خرداد 98


شرایط پیش فروش دنا (اردیبهشت ۹۹)

شرایط پیش فروش ویژه از ساعت ۱۱صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۲ تا زمان تکمیل ظرفیت مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه هاي فروش

جدول ۲ :نرخ هاي سود

“مطابق با بخشنامه ۴۳۰۳ هنگام دریافت کد کاربري و کلمه عبور در سایت فروش اینترنتی احراز مشخصات فردي متقاضی الزامی است”

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد .

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

مشتریانی که ۳۶ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند و یا دراین مدت خودرو تحویل گرفته اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند.

“با عنایت به اهمیت سلامت مشتریان محترم تاکید می گردد امکان ثبت نام فقط از طریق سایت در منزل میسر است” 

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۲۲

پیش فروش محصولات ایران خودرو (اردیبهشت 99)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (اردیبهشت ۹۹)

شرایط پیش فروش دنا (اسفند ۹۸)

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو ویژه مناسـبت ولادت امیرالمومنین علی (ع) از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۲۱ تا زمان تکمیـل ظرفیـت مطـابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه هاي فروش

جدول ۲ :نرخ هاي سود

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد .

” مطابق با بخشنامه شماره ۴۲۴۹ دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.”

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

مشتریانی که ۱۸ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند و یا دراین مدت خودرو تحویل گرفته اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند.

پیش فروش محصولات ایران خودرو (اسفند 98)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (اسفند ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا (بهمن ۹۸)

شرایط پیش فروش شرکت ایران خودرو در ساعت ۹ صبح روزچهار شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه هاي فروش

جدول ۲ :نرخ هاي سود

شرایط ویژه بخشنامه : 

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد .

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰

جهت خرید به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو مراجعه نمائید.

پیش فروش محصولات ایران خودرو (بهمن 98)-min
پیش فروش محصولات ایران خودرو (بهمن ۹۸)-min

 


شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ (دی ۹۸)

شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو در ساعت ۱۱ صبح روز هاي شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ لغایت دوشنبه ۹۸/۱۰/۳۰ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه فروش

جدول ۲ :نرخ سود

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

مشتریانی که در ۱۸ ماه گذشته در شرکت هاي ایران خودرو و سایپا اقدام به ثبت نام نموده اند و یا دراین مدت خودرو تحویل گرفته اند مجاز به ثبت نام دراین بخشنامه نمی باشند، در صورت ثبت نام مغایر با این شرط و شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه ثبت نام مشتري از سوي شرکت ایران خودرو یک طرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت۱۱ صبح روزهاي شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ لغایت دو شنبه ۹۸/۱۰/۳۰

پیش فروش دنا پلاس
پیش فروش دنا پلاس

شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ (دی ۹۸)

طرح مشارکت در تولید خودرو دنا پلاس اتوماتیک توربو شارژ از ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۴ و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ :شرایط و برنامه فروش .

جدول ۲ :نرخ سود.

جدول۳ :تخفیف محصول ایرانی.

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.

” مطابق با بخشنامه شماره ۴۲۴۹ دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.”

مبلغ تخفیف اعلامی در بخشنامه با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۴

پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ (دی 98)
پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک توربوشارژ (دی ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا پلاس (۲۲ دی ۹۸)

شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو در ساعت ۱۱ صبح روزهای شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ لغایت دو شنبه ۹۸/۱۰/۲۳ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰ روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

مطابق با بخشنامه شماره ۴۲۴۹ دریافت کد کاربري و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربري و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۱ صبح روزهای شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ لغایت دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳

پیش فروش دنا پلاس
پیش فروش دنا پلاس

شرایط پیش فروش دنا (دی ۹۸)

شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو در ساعت ۱۱ صبح روز هاي یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ لغایت سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

ثبت نام و دریافت کلمه عبور در سایت فروش اینترنتی ازالزامات خرید خواهد بود لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کدکاربري و کلمه عبور،امکان خرید در بخشنامه هاي اعلامی از روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ میسر نخواهد بود.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد . ü کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.
زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت۱۱ صبح روزھای یكشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۸ لغایت سه شنبه ۹۸/۱۰/۱۰ مي باشد. 

پیش فروش دنا
پیش فروش دنا

شرایط پیش فروش دنا پلاس (دی ۹۸)

شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو در ساعت ۱۱ صبح روز هاي دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۲ لغایت چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ مطابق جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ : شرایط و برنامه فروش

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ١١ صبح روزھاي دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۰۲ لغایت چھارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴ مي باشد.

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (دی 98)
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (دی ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا پلاس (آذر ۹۸)

شرایط پیش فروش محصولات شرکت ایران خودرو از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۷ آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ : شرایط و برنامه فروش

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۷

پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر 98)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا پلاس (آذر ۹۸)

شرایط پیش فروش محصولات شرکت ایران خودرو از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳ آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ : شرایط و برنامه فروش

جدول ۲ : نرخ سود

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۳

پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر 98)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر ۹۸)
جدول نرخ سود محصولات ایران خودرو (آذر 98)
جدول نرخ سود محصولات ایران خودرو (آذر ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا (مهر ۹۸)

شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

جدول ۱ : شرایط و برنامه فروش

 جدول ۲ :نرخ سود. شرایط ویژه بخشنامه

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف ۲۰ روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد . ü کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

قیمت نهایی خودرو در این شرایط،در زمان تحویل خودرو مندرج در این بخشنامه و قرارداد تعیین خواهد شد .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۵

پیش فروش محصولات ایران خودرو (مهر 98)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (مهر ۹۸)
نرخ سود مشارکت و انصراف محصولات ایران خودرو (مهر 98)
نرخ سود مشارکت و انصراف محصولات ایران خودرو (مهر ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک (خرداد ۹۸)

 

شرایط ویژه بخشنامه :

 • ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو خواهد شد.
 • مبلغ تخفیف اعلامی در بخشنامه با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.
 • تنظیم صلح نامه در این بخشنامه تا یکبار قابل اجرا می باشد.کد کلاس و رنگ خودروها بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.
 • در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.
 • امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.
 • قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان تحویل مندرج در قرارداد تعیین خواهد شد.
 • پیش پرداخت ۸۰ میلیون تومان
 • موعد تحویل از فروردین ۹۹ تا شهریور ۹۹
 • زمان فعال سازي این بخشنامه از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۱۸

شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک (ویژه عید فطر ۹۸) :

شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک (خرداد 98)
شرایط پیش فروش دنا پلاس اتوماتیک (خرداد ۹۸)
جدول سود انصراف و سود مشارکت دنا پلاس اتوماتیک (خرداد 98)
جدول سود انصراف و سود مشارکت دنا پلاس اتوماتیک (خرداد ۹۸)

شرایط پیش فروش دنا ویژه دهه فجر ۹۷ اعلام شد.

شرایط پیش فروش مشارکت در تولید به مناسبت دهه مبارك فجر بهمن ماه ۹۷ از روز دوشنبه ۹۷/۱۱/۱۵ لغایت ۹۷/۱۱/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

موعد تحویل اسفند ۹۸ می باشد.

شرایط ویژه بخشنامه :

“تخفیف خرید محصول ایرانی” علاوه بر سود مشارکت براي برخی محصولات مطابق با جدول ۳ در نظرگرفته شده است و پرداخت آن منوط به واریز نقدي مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو می باشد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

مبلغ تخفیف اعلامی در بخشنامه با احتساب مالیات ارزش افزوده می باشد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه تا یکبار قابل اجرا می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۵

شرایط پیش فروش دنا (ویژه دهه فجر ۹۷) :

شرایط فروش محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر 97)-min
شرایط فروش محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر ۹۷)-min
نرخ سود پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر 97)-min
نرخ سود پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر ۹۷)-min
تخفیف خرید محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر 97)-min
تخفیف خرید محصولات ایران خودرو (ویژه دهه فجر ۹۷)-min

شرایط پیش فروش دنا (آذر ۹۷) :

 • شرایط پیش فروش مشارکت در تولید آذر ماه ۹۷ از روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۶

نرخ سود پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر 97)
نرخ سود پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر ۹۷)
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (آذر 97)
شرایط پیش فروش دنا (آذر ۹۷)

شرایط پیش فروش دنا (مهر ۹۷) :

 

 1. مبلغ پیش پرداخت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.
 2. موعد تحویل خودرو از دی تا اسفند ۹۸ می باشد.
 3. سود مشارکت از ۱۷ تا ۱۹ درصد و سود انصراف از ۱۵ تا ۱۷ درصد محاسبه خواهد شد.
 4. این بخشنامه از تاریخ ۲۸ مهر ۹۷ برقرار و اجرایی می باشد.

پیش فروش محصولات ایران خودرو (مهر 97)
پیش فروش دنا (مهر ۹۷)

 

شرایط پیش فروش دنا (مهر ۹۷) :

شايان ذكر است باتوجه به لزوم تسهيل در فرايند ثبت نام خودرو، فروش خودروها در ۶ روز و براساس اولين رقم سمت راست كدملي به ترتيب ذيل انجام مي شود.

ظرفيت ثبت نام، بين روزهاي مختلف و متناسب با كد ملي هاي مختلف تسهيم شده است.

ظرفيت هر روز در ساعت ۱۰ صبح روز اعلام شده در بند زير فعال و قابل ثبت نام خواهد بود.

گروه يك: از روز سه شنبه ۹۷/۰۷/۰۳ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي آنها ۱ باشد.

گروه دو: از روز چهار شنبه ۹۷/۰۷/۰۴ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي آنها ۲ و ۳ باشد.

گروه سه: از روز پنج شنبه ۹۷/۰۷/۰۵ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي ۴ و ۵ باشد.

گروه چهار: از روز شنبه ۹۷/۰۷/۰۷ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي آنها ۶ و ۷ باشد.

گروه پنج: از روز يكشنبه ۹۷/۰۷/۰۸ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي آنها ۸ و ۹ باشد.

گروه ششم: از روز دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ براي مشترياني كه اولين رقم سمت راست كدملي آنها ۰ باشد.

قواعد و نكات مهم:

 1. ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشترياني كه داراي گواهينامه خودرو (تاريخ صدور گواهينامه قبل از ثبت نام) مي باشند، امكانپذير است. لذا نمايندگي مي بايست كپي گواهينامه مشتريان (ممهور به مهر نمايندگي) را به همراه ساير مدارك الزامي به سازمان تحويل نمايد.
 2. ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان خودرو اولي و افرادي كه مالك خودرو نيستند، (اعم از خودروي ايران خودرويي و يا غير ايران خودرويي) مجاز مي باشند.
 3. در خصوص موارد فوق، در هنگام ثبت نام صحت اطلاعات براساس خوداظهاري مشتري كنترل مي شود. اما در زمان تحويل صحت اظهارات متقاضيان براساس مستندات كنترل خواهد شد.
 4. در اين بخشنامه هر كد ملي مجاز به ثبت نام فقط يك دستگاه خودرو مي باشد.
 5. ثبت نام در اين بخشنامه براي مشترياني كه اخيرا در شركت سايپا ثبت نام نموده اند، امكانپذير نيست.
 6. سود مشارکت از ۱۲ درصد تا ۱۷ درصد و سود انصراف از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد محاسبه خواهد شد.
 7. قيمت نهايي خودرو در اين شرايط، در زمان تحويل خودرو تعيين خواهد شد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه:
ساعت ۱۰ صبح روزهاي سه شنبه ۹۷/۰۷/۰۳ الي دوشنبه ۹۷/۰۷/۰۹ بر اساس زمانبندي تعيين شده مي باشد.

پیش فروش محصولات ایران خودرو (مهر 97)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (مهر ۹۷)

پیش فروش محصولات ایران خودرو (از جمله دنا) به مناسبت اعیاد مبارك قربان و غدیر خم از روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول زیر انجام می پذیرد.

 

قواعد و نکات مهم :

اصلاحیه شرایط اعمال شد

 1. در این بخشنامه امکان صلح وجود ندارد.
 2. هر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو می باشد.
 3.  ثبت نام فقط براي مشتریان حقیقی امکان پذیر است.
 4. کلیه مشتریانی که ۶ ماهه گذشته نسبت به ثبت نام این خودرو اقدام نموده اند، قادر به ثبت نام از این بخشنامه نیستند.
 5. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه از سوي شرکت یکطرفه ابطال خواهد شد.
 6. قیمت نهایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواهد شد.
 7. زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۵/۲۹

شرایط پیش فروش دنا (ویژه عید تا عید ۹۷) تحویل ۹۷ :

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو_مرداد 97_عید قربان
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو_مرداد ۹۷_عید قربان

شرایط پیش فروش دنا (تحویل ۹۸) :

 1. در تحویل ۹۸ افزایش سود مشارکت و انصراف در نظر گرفته شده است.
 2. امکان صلح تا یکبار وجود دارد.
 3. بند ۲ و ۳ و ۴ تحویل ۹۷ تنها ۲۴ ساعت اول شروع ثبت نام اعمال می شود.
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو_مرداد 97_عید قربان_عید غدیر_تحویل 98
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو_مرداد ۹۷_عید قربان_عید غدیر_تحویل ۹۸

قیمت نقدی محصولات ایران خودرو (مرداد ۹۷)


شرایط پیش فروش دنا توسط گروه صنعتی ایران خودرو در مرداد ماه ۹۷ اعلام شد.

 

شرایط پيش فروش دو مرحله‌ای (مشاركت در توليد) از روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲ تا زمان تکميل ظرفيت، به شرح جدول زير اعلام می‌گردد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۵/۰۲

شرایط پیش فروش دنا (مرداد ۹۷) :

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (مرداد 97)قواعد و نكات مهم :

 • در اين بخشنامه، امکان صلح تا يك مرتبه وجود دارد.
 • كد كلاس و رنگ خودروهاي ثبت نامي بر اساس شرايط توليد از سوي شركت ايران خودرو قابل تغيير خواهد بود.
 • در اين بخشنامه هر كد ملي مجاز به ثبت نام فقط يك دستگاه از هر خودرو مي باشد .
 • امكان ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان حقيقي فراهم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمايندگي و مشتريان حقوقي مجاز نمي باشد .
 • قيمت نهايي خودرو در اين شرايط، در زمان ارسال دعوتنامه تعيين خواهد شد .

طرح فیروزه ای ایران خودرو (پیش فروش عمومی محصولات قابل عرضه)


شرایط پیش فروش دنا (طرح فیروزه ای) :

شرايط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) تیرماه ۹۷ از روز چھارشنبه ۹۷/۰۴/۰۶ لغایت ۹۷/۰۴/۳۱ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد.

شرايط ويژه بخشنامه :

 • – در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.
 • – در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرايط ثبت نام (تمديد موعد تحويل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.
 • – در این بخشنامه، امکان صلح (تا يك مرتبه) و خريد انصرافي وجود دارد.
 • – در اين بخشنامه ھر كد ملي مجاز به ثبت نام فقط يك دستگاه خودرو مي باشد .
 • – امكان ثبت نام در اين بخشنامه صرفاً براي مشتريان حقیقي فراھم بوده و ثبت نام براي مشتري دوم نمايندگي و مشتريان حقوقي مجاز نمي باشد .
 • – قیمت نھايي خودرو در اين شرايط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد .
 • زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز چھارشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۶ مي باشد.

پیش فروش فیروزه ای محصولات ایران خودرو (تیر 97)
پیش فروش فیروزه ای محصولات ایران خودرو (تیر ۹۷)

شرایط پیش فروش دنا جدول شماره یک (ویژه عید فطر ۹۷) :

پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر 97)
پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر ۹۷)

شرایط پیش فروش دنا جدول شماره دو (ویژه عید فطر ۹۷) :

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر 97)
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه عید فطر ۹۷)

شرایط پیش فروش دنا (خرداد ۹۷) :

شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (خرداد 97)
شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو (خرداد ۹۷)

تخفیف خرید دنا (خرداد ۹۷) :

تخفیف خرید محصول ایرانی محصولات ایران خودرو (خرداد 97)
تخفیف خرید محصول ایرانی محصولات ایران خودرو (خرداد ۹۷)

2 Replies to “شرایط پیش فروش دنا (خرداد ۹۹)”

 1. علی

  سلام میشه یه نفر اعدادی که درقسمت موعد تحویل اومده رو بگه چیه ..ممنون .
  مثلا تو دنا نوشته موعد تحویل ابان ۹۹ وزیرش زده ۹۹۱۳۱٫٫منظور چیه….

  • Amir

   سلام
   اینها یک سری کد هست که شرکت خودروساز فقط معنی آنها را می داند
   معمولا کد فروش برای آن خودرو در زمان موعد تحویل خودش هست
   سپاس از همراهی شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *