پژو 405

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

فروش اقساطی MVM

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی توسط ایران خودرو اعلام شد.

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی تیپ SLX برابر :۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • ادامه فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو
شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در کدملی و سن
 • شرايط فروش فوری تنظيم بازار مطابق جدول ذيل و از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۹ از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو آغاز خواهد شد.
 • بديهي است امكان ثبت نام تا تكميل ظرفيت فعال خواهد بود.
 • لازم به ذكر است، عرضه محصولات جدول ذيل بر اساس قیمت حاشیه بازار تنظیم شده است.

شرایط فروش نقدی پژو 405 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • محدودیت در سن و کدملی
 • فروش تا زمان تکمیل ظرفیت
 • اجرای بخشنامه از فردا چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۰ صبح از طریق سایت فروش اینترنتی ایران خودرو

شرایط فروش نقدی پژو 405 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ توسط ایران خودرو اعلام شد قیمت ها بر اساس حاشیه بازار تنظیم شده است.

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

شرایط فروش پژو 405 _اردیبهشت 98
شرایط فروش پژو ۴۰۵ _اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ SLX بنزینی : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 معمولی و پژو 405 SLX (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ معمولی و پژو ۴۰۵ SLX (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

شرایط فروش نقدی پژو 405 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی معمولی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۹ اردیبهشت ۹۸ در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی SLX و پژو 405 بنزینی معمولی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی SLX و پژو ۴۰۵ بنزینی معمولی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پزو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۸ اردیبهشت ۹۸ تا زمان تکمیل ظرفیت

شرایط فروش نقدی پژو 405 (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۷ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش نقدیی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدیی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ SLX برابر : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (اردیبهشت 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (اردیبهشت ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز دوم اردیبهشت ۹۸

فروش نقدی پژو 405 بنزینی و پژو 405 دوگانه سوز (اردیبهشت 98)
فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی و پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (اردیبهشت ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ۳۱ فروردین ۹۸
شرایط فروش نقدی پژو 405 (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (فروردین ۹۸)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (فروردین ۹۸) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۳ میلیون و ۱۵۶ هزار  و ۴۰۰ تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۸ فروردین ۹۸
شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (فروردین 98)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (فروردین ۹۸)

شرایط جدید فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی:

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • رنگ های مشکی، سفید، نقره ای، خاکستری، متال
شرایط فروش نقدی ایران خودرو_پژو 405_پژو 206_فروردین 98
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ نقدی_فروردین ۹۸

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • مدل ۹۸
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ اسفند ۹۷
شرایط فروش نقدی پژو 405 دوگانه سوز (27 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (۲۷ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی از ۲۶ اسفند ۹۷ اعلام شد.

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل: ۳۰ روز
 • زمان اجرا: ۲۶ اسفند۹۷
 • رنگ: مشکی خاکستری و نقره ای

شرایط فروش نقدی_پژو 405_پژو 206_سمند LX (اسفند 97)


شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز از ۲۵ اسفند ۹۷ اعلام شد.

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۵ اسفند ۹۷
شرایط فروش نقدی پژو 405 دوگانه سوز (25 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (۲۵ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی از ۲۲ اسفند ۹۷ با مدل ۹۸ اعلام شد.

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح ۲۲ اسفند ۹۷
شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (22 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (۲۲ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پزو ۴۰۵ دوگانه سوز (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • اجرای بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح ۲۱ اسفند ۹۷
شرایط فروش نقدی پژو 405 دوگانه سوز (21 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (۲۱ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۹ اسفند ۹۷ برقرار است.

  فروش نقدی پژو 405_سمند ال ایکس-اسفند 97
  فروش نقدی پژو ۴۰۵_سمند ال ایکس-اسفند ۹۷

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۱۵ اسفند ۹۷ برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 405 دوگانه سوز (15 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ دوگانه سوز (۱۵ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از تاریخ ۱۴ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰ صبح برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 405 بنزینی (14 اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ بنزینی (۱۴ اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اسفند ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۶۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

 • موعد تحویل حداکثر ۳۰ روزه
 • این بخشنامه از ساعت ۱۰ صبح روز ۵ اسفند ۹۷ برقرار است.
شرایط فروش نقدی پژو 405 (اسفند 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (اسفند ۹۷)

شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (بهمن ۹۷) :

قیمت پژو ۴۰۵ بنزینی : ۶۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان

قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز : ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 • موعد تحویل اسفند ۹۷
 • این بخشنامه از تاریخ ۳۰ بهمن ۹۷ برقرار می باشد.
شرایط فروش نقدی محصولات ایران خودرو (بهمن 97)
شرایط فروش نقدی پژو ۴۰۵ (بهمن ۹۷)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *